Właściciel Biura posiada wykształcenie
wyższe ekonomiczne zdobyte na
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Certyfikat Ministerstwa Finansów oraz
doświadczenie w działach księgowości
firm produkcyjno-handlowych.
Serdecznie zapraszam do
korzystania z naszych usług.
           Powierzając nam prowadzenie spraw Firmy otrzymujesz kompleksową usługę najwyższej jakości w przystępnej cenie. Nie poprzestajemy na ewidencjonowaniu dokumentów, kładziemy duży nacisk na analizie informacji z nich płynących, rozwiązywaniu problemów oraz doradztwie ekonomiczno-finansowym.
Naszą ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów, wielkości Firmy, profilu działalności oraz dodatkowych wymagań przedstawionych podczas uzgodnień poprzedzających współprace.
Gwarantujemy poufność przekazywanych informacji.

Dlaczego PROFIT ?

Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg    rachunkowych nr 17375/2007

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej    działalności

Wysokiej klasy oprogramowanie komputerowe Symfonia oraz Visual Manager

Dostęp do wydawnictw branżowych zapewniających znajomość przepisów,    oraz najnowszych interpretacji
BIURO RACHUNKOWE PROFIT Marcin Lemańczyk, ul. Rynarzewska 18 Murowaniec, 89-200 Szubin
e-mail: profit@biuro-profit.com | Copyright © 2009 Biuro Rachunkowe PROFIT Murowaniec